Firma „Garden Concept” opracowała nowy projekt architektoniczny rozwadowskiego Rynku w oparciu o uwagi i sugestie zgłaszane przez mieszkańców podczas listopadowego spotkania. W koncepcji tej zwiększona została powierzchnia terenów zielonych a kolor nawierzchni nie jest jednolicie szary tylko został przełamany beżem. Pylon z zegarem przeniesiono na pochylnię północną do tzw. wgłębnika zaś w jego dotychczasowym miejscu umieszczono rzeźbę nawiązującą do kolei. Słupkom separującym ruch pieszy od jezdni nadano kształt szyn kolejowych.

Zwiększono została liczba miejsc parkingowych z 45 do 70. Było to możliwe dzięki zmianie ich położenia z równoległych na skośne. Odsunięto też krawędź jezdni od zabudowań o 5 metrów.

Ulokowano także altanę z tzw. zielonym dachem na około 40 osób, w której będą mogły być prowadzone warsztaty z uczniami lub spotkania z mieszkańcami. Zamontowano pompy wodne o które prosili mieszkańcy.

Zrezygnowano z targu, nowoczesnych ławek z płyty Rynku i podziemnych punktów zbiórki odpadów.

Posted in Bez kategorii, Rozwadów.