Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w środę 30 sierpnia, w sprawie szczegółowego omówienia rozwiązań projektowych w zakresie zagospodarowania terenu Rynku w Rozwadowie.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu –
Delegatura w Tarnobrzegu.

miejsce spotkania
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Rozwadowska 10
30.08.2017 r., godz. 18.00

Posted in Bez kategorii, Rozwadów.