W miniony piątek w Bibliotece Międzyuczelnianej odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Stalowej Woli w sprawie powstałych wątpliwości co do wyboru koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego. Oprócz mieszkańców udział w nim wzięli również przedstawiciele samorządu oraz członkowie sądu konkursowego w składzie: architekci Anna Sikora i Piotr Langer oraz urbanista Łukasz Piwnicki.

Celem odbywającego się spotkania było szczegółowe omówienie nagrodzonych w grudniu prac, a także zebranie wszystkich uwag i sugestii mieszkańców. Prezentowane koncepcje stalowowolanie mogli już oglądać końcem minionego roku w Miejskim Domu Kultury na wystawie pokonkursowej. W dalszym ciągu widnieją one również w na stronie internetowej Centrum Rewitalizacji.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy zwracali się z prośbą, aby przy tworzeniu dokumentacji technicznej zwrócić szczególną uwagę na ochronę zieleni okalającej Plac Piłsudskiego, aby nie stał się on „betonową pustynią”. Osoby mieszkające w jego otoczeniu wyraziły swoje obawy związane z planowaną sceną boczną MDK, gdyż według nich w chwili obecnej organizacja imprez wiąże się z ogromnym hałasem. Uskarżano się również na zachowanie bawiących się osób oraz na bałagan, który po sobie zostawiają.

Wszystkim sugestiom mieszkańców przysłuchiwał się, a następnie odniósł się do nich prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Mówił o konieczności połączenia Placu Piłsudskiego, który obecnie podzielony jest drogą i stworzeniu spójnej całości. Zwrócił również uwagę na konieczność przeprowadzenia istotnych badań dendrologicznych. Dadzą one jakościowy obraz istniejącego drzewostanu. Zapewnił także, że kilkodniowe wydarzenia kulturalne, które zazwyczaj odbywały się w otoczeniu Miejskiego Domu Kultury zostaną wyprowadzone na nadsańskie błonia.

Wszystkie uwagi, propozycje i postulaty mieszkańców zostały spisane. Prezydent wyraził nadzieję, że decyzja w sprawie koncepcji Placu Piłsudskiego zostanie podjęta w ciągu miesiąca, a następnie zostanie ogłoszony przetarg.

Na zakończenie mieszkańcy zostali zaproszeni na spotkanie dotyczące zieleni miejskiej, które odbędzie się w środę 14 marca o godz. 17:00. W trakcie jego trwania zostanie wygłoszony wykład przez dr. inż. arch. kraj. Wojciecha Bobka z Politechniki Krakowskiej

 

Posted in Bez kategorii, Fabryczne.