24 stycznia br. w MBP odbyły się X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu, których w 2018 Stalowa Wola była współorganizatorem. W ramach obchodów zorganizowano sesję naukową pt. „Historia i kultura Żydów Rozwadowa naszym wspólnym dziedzictwem”. Podczas konferencji zaprezentowane zostały relacje ludzi ocalonych z Holokaustu. Świadectwo Marii i Stanisława Wołoszynów, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, Polaków, którzy w czasie okupacji, pod nosem niemieckich oprawców, z narażeniem życia przez ponad rok ukrywali u siebie w stodole żydowską rodzinę, opowiedział Grzegorz Wołoszyn ich wnuk. Przeczytał on również wstrząsające fragmenty – świadectwa ucieczki Żydów z transportu wiozącego ludzi na przymusowe roboty.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. Elżbiety Rączy z Zakładu Historii i Kultury Żydów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas sesji można było również wysłuchać prelekcji pracowników Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Elżbieta Skromak zaprezentowała wykład pt. „Przedwojenne miasteczko Rozwadów miejscem dialogu wielokulturowego”, a Aneta Garanty wygłosiła prelekcję pt. „Losy żydowskiej społeczności Rozwadowa w czasie II wojny światowej”.

Na zakończenie spotkania sprawy związane z rewitalizacją Rozwadowa przybliżyła zebranym Anita Ryba, pracownik Urzędu Miasta Stalowej Woli – Referatu Centrum Rewitalizacji, omawiając efekty realizacji wniosku „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”.

Po sesji uczestnicy wyjechali na wycieczkę studyjną po Rozwadowie.

Foto: Tomasz Gotkowski

Posted in Bez kategorii, Rozwadów.