W piątek 8 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego. Do udziału w nim zgłoszonych zostało aż 25 prac architektonicznych.

 

Decyzją członków Sądu Konkursowego I nagroda została przyznana zespołowi autorskiemu w składzie: mgr. inż. arch. Katarzyna Krejczy-Myślicka oraz mgr. inż. arch. Tomasz Małachowicz. Jako uzasadnienie wyboru podano próbę stworzenia nowoczesnej przestrzeni publicznej, dostosowanej do charakteru i skali istniejącej struktury oraz utrzymującej specyficzny nastrój miejsca. Istotnym walorem pracy jest propozycja zagospodarowania dwóch stref głównego placu poprzez nadanie tym częściom zróżnicowanej funkcji i formy wraz z wzbogaceniem jednej z nich o ciekawą formę zielonego placu. Na uwagę zasługuje również wpisanie projektowanej przestrzeni w kontekst urbanistyczny, z nawiązaniem do szerszego otoczenia Placu Piłsudskiego i „ogrodów miejskich”.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz decyzją członków Sądu Konkursowego zwycięska koncepcja została nagrodzona kwotą 50 000 zł.

 

II nagrodę w wysokości 20 000 zł otrzymał zespół autorski w składzie: mgr. inż. arch. Iwona Kościółek, mgr. inż. arch. Sylwia Kaszuba, dr inż. arch. Anna Martyka, mgr. inż. arch. Kraj. Sylwia Kliszewska, mgr. inż. Tomasz Kanownik. Uzasadnieniem tego wyboru była kreacja bardzo atrakcyjnej przestrzeni społecznej, sprzyjającej integracji różnych grup użytkowników oraz powiązanie całego projektowanego obszaru ciągiem pieszym i kanałem wodnym, które dobrze wpisują się w istniejący system zieleni. Elementem budzącym zastrzeżenia Sądu Konkursowego było m.in. wprowadzenie szpaleru zieleni bezpośrednio przed budynkiem  MDK.

Dodatkowo projekt ten został nagrodzony wyróżnieniem w wysokości 5 000 zł za propozycje detalu urbanistycznego o interesującej i spójnej formie, w szczególności pomnika marszałka Piłsudskiego oraz „bram” w postaci przestrzennych konstrukcji umieszczonych na głównym ciągu pieszym.

    

 

Sąd Konkursowy zdecydował o nieprzyznaniu III nagrody w konkursie, argumentując to faktem, iż kolejne, wysoko oceniane prace wyraźnie odstają pod względem jakości proponowanych rozwiązań od nagrodzonych prac.

Drugie wyróżnienie w wysokości 5 000 zł trafiło do architektów reprezentujących GIGAARCHITEKCI Artur Garbula za wprowadzenie do projektowanego obszaru atrakcyjnych pod względem materiałów i formy obiektów architektonicznych oraz elementów wyposażenia, które kontrastują z istniejącą zabudową, ale mogą w przyszłości współtworzyć tożsamość miejsca i dają szanse poszanowania istniejącej zieleni.

 

Nagrodzone prace konkursowe można oglądać w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli do 15 grudnia. W styczniu 2018 roku odbędą się konsultacje społeczne na temat zwycięskiej koncepcji Placu Piłsudskiego.

Posted in Fabryczne.