Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli i Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli ogłaszają konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Stalowej Woli pod hasłem: „Rewitalizowana Stalowa Wola – wczoraj, dziś i jutro”. Do zgarnięcia nagrody o łącznej wartości 1000 złotych!

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów stalowowolskich szkół ponadgimnazjalnych. Mogą w nim brać udział tylko indywidualni uczestnicy, a każdy na konkurs może zgłosić tylko jedną pracę. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej na jeden spośród dwóch tematów: „Rewitalizowany Rozwadów – wczoraj, dziś jutro” lub „Rewitalizowane Fabryczne – wczoraj dziś jutro”. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu: Power Point (pakiet programu Microsoft Office) bądź  Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps).

Prezentacja powinna zawierać materiał fotograficzny (preferowane będą zdjęcia wykonane samodzielnie) oraz część opisową. W przypadku wykorzystania innych zdjęć, autor prezentacji zobowiązany jest do podania źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut. Prace należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10 do dnia 26 marca 2018 r. na płycie CD/DVD w wersji oryginalnej oraz w dwóch kopiach. Płyta CD lub DVD musi zawierać we właściwym katalogu, oprócz samej prezentacji, także obiekty. Płyta wraz z prezentacją powinna być dostarczona w kopercie wraz z następującym opisem: IMIĘ, NAZWISKO, SZKOŁA, ADRES SZKOŁY KLASA, WYBRANY TEMAT PRACY, IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA Z RAMIENIA SZKOŁY WRAZ Z TELEFONEM KONTAKTOWYM I ADRESEM POCZTY ELEKTORNICZNEJ

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu umową na przeniesienie praw autorskich.

Cele konkursu to edukacja młodzieży zamieszkałej na Osiedlu Rozwadów, Osiedlu Fabrycznym oraz na innych terenach miasta z zakresu rewitalizacji. Zainteresowanie uczniów historią, wydarzeniami bieżącymi oraz przyszłością rewitalizowanych osiedli czy wzrost lokalnego patriotyzmu wśród młodzieży. Stawiamy na wzmocnienie poczucia więzi z lokalną społecznością oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, promowanie działań rewitalizacyjnych mających na celu partycypację społeczną oraz odnowę przestrzeni miejskiej czy upowszechnianie świadomego dokumentowania otaczającej nas rzeczywistości celem uwydatnienia zmian zachodzących na obszarach rewitalizowanych – mówią organizatorzy.

Autorzy pięciu najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami (gry planszowe, puzzle, gadżety elektroniczne, książki) oraz dyplomami gratulacyjnymi.  Organizatorzy przewidują przyznanie trzech nagród głównych (I ,II, III miejsce) oraz dwóch wyróżnień o łącznej wartości tysiąca złotych. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr telefonu (15) 842-10-63 wew. 38 lub (15) 847-93-14.

Konkurs „Rewitalizowana Stalowa Wola – wczoraj, dziś i jutro” jest działaniem w ramach projektu „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

źródło: http://biblioteka.stalowawola.pl

 

regulamin

załączniki

obszary rewitalizacji mapy

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.