23 listopada w Szkole Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjnym z mieszkańcami i miłośnikami Rozwadowa. W trakcie spotkania przedstawiono wyłonioną w ramach konkursu koncepcje urbanistyczno–architektoniczną rozwadowskiego rynku. Koncepcja ta ma pomóc w wypracowaniu i ustaleniu ostatecznego rozwiązania architektonicznego, które pozwoli w sposób aktywny korzystać z tego miejsca. Dlatego też mieszkańcy Rozwadowa mogli odnieść się do niej przedstawiając swoje sugestie i pomysły:
• Ławki powinny być wygodne i posiadać oparcia.
• Oświetlenie Rynku powinno być dostosowane do ostatecznej koncepcji.
• Umieścić tablice upamiętniające ważne wydarzenia i osoby.
• Umieścić tablice z informacjami historycznymi.
• Zarzut dotyczący eliminacji 50% zieleni z rynku i wprowadzenia betonu architektonicznego.
• Posadzenie świerka.
• Uporządkowanie zieleni w przestrzeni Rynku.
• Dokładna inwentaryzacja drzew i program kształtowania zieleni.
• Zieleń w postaci rabat, a nie w donicach.
• Zaangażowanie uczniów klas ogrodniczych w pielęgnację i sadzenie zieleni.
• Pozostawienie plant i dosadzenie dodatkowych drzew.
• Niechęć niektórych mieszkańców do fontanny, przy jednoczesnym wskazaniu potrzeby innego ujęcia wody.
• Budowa na Rynku studni
• Inne usytuowanie przystanku PKS i miejsc postojowych lub zwiększenie miejsca, które jest potrzebne do sprawnego manewrowania autobusem.
• Niektórzy mieszkańcy uważają, że zmniejszenie dozwolonej prędkości do 20km/h wydłuży czas przejazdu to zaś zwiększy emisję spalin.
• Zarzut zbyt modernistycznego projektu.
• Rezygnacja ze schodów i obniżeń podyktowana zbyt małym obszarem placu oraz względami sanitarnymi.
• Kolorystyka płyty Rynku niekoniecznie szara.
• Nawierzchnia płyty rynku w kolorach ciepłych, np. żółtym lub słonecznym.
• Potrzeba pozostawienia ruchu kołowego i miejsc postojowych na Rynku.
• „Odbudowanie ratusza z funkcją centrum konferencyjnego lub hotelu” – wniosek marzenie.
• Stworzenie makiety ratusza z brązu.
• Propozycja postawienia pomnika zamiast zegara.
• Potrzeba stworzenia z Rozwadowa centrum Stalowej Woli
• Potrzeba przeprowadzenia badań georadarowych, które mogą przyczynić się do interesujących odkryć.
• Udostępnienie zwiedzającym ewentualnych podziemi.

Posted in Bez kategorii, Rozwadów.