Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji

 Główne cele realizacji zadań obejmują:

  • kompleksową obsługę miejsc aktywności lokalnej,
  • obsługę programów mikrograntów w ramach struktury miejsc aktywności lokalnej,
  • ścisłe współdziałanie w ramach grup inicjatywnych na rzecz prowadzenia miejsc aktywności lokalnej na obu obszarach rewitalizowanych,
  • utrwalenie wewnętrznej współpracy w ramach grup inicjatywnych na obu obszarach rewitalizowanych.

 

Przygotowane oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, pok. nr 1 – Biuro Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 24.08.2017r.

Dotacja na realizację każdego z zadań będzie przyznana w maksymalnej kwocie 42 000,00 zł, z czego 5 000,00 zł realizator ma obowiązek przeznaczyć na realizację ofert składanych w ramach konkursu na mikrogranty.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym na stronie internetowej:

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1386-16238

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.