Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny
ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji

Główne cele realizacji zadań obejmują:
– kompleksowe prowadzenie miejsc aktywności lokalnej (MAL),
– obsługa programu mikrograntów w ramach struktury miejsca aktywności lokalnej,
– kontynowanie oraz podtrzymanie współpracy w ramach grup inicjatywnych (partnerów miejsc aktywności lokalnej) na rzecz prowadzenia miejsc aktywności lokalnej na obu obszarach rewitalizowanych,
– utrwalenie oraz nawiązanie współpracy z nowymi partnerami miejsc aktywności lokalnej na obu obszarach rewitalizowanych.

Przygotowane oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, pok. nr 1 – Biuro Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 12.12.2018r.
Dotacja na realizację każdego z zadań będzie przyznana w maksymalnej kwocie 35 000,00 zł, z czego 5 000,00 zł realizator ma obowiązek przeznaczyć na realizację ofert składanych w ramach konkursu na mikrogranty.
Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym na stronie internetowej:

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1386-16597

[1] Przez grupy inicjatywne rozumie się grupy złożone z partnerów miejsc aktywności lokalnej m.in. z grup nieformalnych, NGO oraz liderów społeczności lokalnej, powstałe w wyniku zawiązania partnerskich porozumień na obu obszarach rewitalizowanych. W/w porozumienia są rezultatami zadań publicznych z zakresu rewitalizacji („ Rewitalizujemy wspólnie IV” oraz „Kompleksowe prowadzenie miejsca aktywności lokalnejoraz obsługa mikrograntów”) prowadzonych w okresie od stycznia 2018r. do 31 lipca 2018r. realizowanych m.in. na podstawie Zarządzenia Nr 2/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 03 stycznia 2018r.

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.