W dobie dużej ilości informacji, którą codziennie się otaczamy, coraz większe znaczenie ma to, żeby ją jak najlepiej uporządkować. Jednym ze sposobów, na ułatwienie zrozumienia różnych zjawisk, jest odniesienie ich do konkretnego miejsca, którego dotyczą.

Ponad 80 procent informacji,  z którymi się spotykamy, można zlokalizować przestrzennie. GIS, czyli Systemy Informacji Geograficznej, pozwalają na stworzenie map i przeprowadzenie analiz, które pomagają przyporządkować dane zdarzenia do konkretnych lokalizacji, a także sprawdzić wzajemny wpływ zachodzących zjawisk na siebie. Takie podejście daje dużo szybsze wyniki i zapewnia lepszy ogląd sytuacji i jej bardziej trafną ocenę, niż żmudna analiza danych zawartych w wielu tabelach.

Jest to szczególnie przydatna metoda przy analizach zjawisk, na które wpływa wiele czynników i mamy do czynienia z dużą ilością danych. Już sama wizualizacja różnych wskaźników na mapie i możliwość nałożenia na siebie informacji z różnych dziedzin, pozwala na wyznaczenie takich miejsc, gdzie kumulują się czynniki negatywne i gdzie trzeba jak najszybciej podjąć działania naprawcze. Dodatkowo, dużo łatwiejszą staje się ocena, który czynnik jest dominujący, który jest szczególnie charakterystyczny dla danego obszaru, lub który będzie miał wpływ na złagodzenie również innych negatywnych skutków.

System Informacji Geograficznej (GIS) coraz częściej wykorzystywany w wizualizacji zjawisk w procesie rewitalizacji. Bogaty zasób narzędzi GIS, stanowi ogromne wsparcie dla wykonywania analiz oraz podejmowania istotnych decyzji, również na szczeblu administracyjnym.

Obligatoryjnym kryterium określenia zasięgu i charakteru stanu kryzysowego jest pogłębiona analiza sfery społecznej, ponieważ planowana rewitalizacja jest skoncentrowana właśnie wokół rozwiązania problemów społecznych oraz ma na celu pobudzenie aktywności lokalnej. Negatywne zjawiska społeczne współwystępują ze sferą gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną. Stąd aspekt wykonania wielokryterialnej analizy, wiąże się z koniecznością przeprowadzenia szeroko rozumianych analiz przestrzennych.

System Informacji Geograficznej Stalowej Woli został wzbogacony o moduł tematyczny „Rewitalizacja”. Umieszczone są w nim wskaźniki odnoszące się do diagnozy obszarów rewitalizowanych czyli Rozwadowa i Osiedla Fabrycznego. Przy użyciu tego narzędzia możemy pozyskać informacje na temat m.in. bezrobocia, przestępstw , niebieskich kart, kolizji i wypadków oraz stanie nawierzchni dróg. A także o istniejących stowarzyszeniach, ilości podmiotów gospodarczych, a nawet zabytkach gminnych i wojewódzkich. GIS umożliwia nam informowanie o dotychczasowych wydarzeniach realizowanych przez Centrum Rewitalizacji, pomysłach mieszkańców, które zostały na spotkaniach konsultacyjnych, a także o projektach Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Wskaźniki dotyczące diagnozy obszarów rewitalizowanych możemy znaleźć na poniższej stronie:

sip.stalowawola.pl/mapa/

Po wejściu na stronę należy kliknąć „Moduł tematyczny” w prawym górnym rogu i wybrać warstwę „Rewitalizacja”.

Posted in Bez kategorii.