Kolejne spotkanie dyskusyjne dotyczące rewitalizacji Rozwadowa już za nami. Tym razem tematem przewodnim była przyszłość historycznych obiektów zlokalizowanych w tej dzielnicy. Rozmawiano m.in. o budynku Sokoła, budynku po dawnym sądzie oraz o dworcu PKP. Rozmowy toczyły się przy udziale samorządowców, prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, starosty powiatowego Janusza Zarzecznego, oraz przedstawicieli kolei: dyrektora projektu w Departamencie Inwestycji PKP S.A. Szymona Riessa, kierownika kontraktu w PKP PLK w Lublinie Andrzeja Matysiewicza, zarządcy rejonu PKP w Rzeszowie Krzysztofa Janusza. Spotkanie zdominowała dyskusja na temat dworca PKP. Mieszkańcy wyrazili swoje obawy związane z rzekomym wyburzeniem jednego z segmentu tego budynku. Przedstawiciele PKP zapewniali jednak, że taka decyzje nie została podjęta a przyszłość tego obiektu w dużej mierze zależy od samych mieszkańców. Na przełomie lipca-sierpnia odbędą się warsztaty kreatywne dotyczące dworca, podczas których będzie można porozmawiać o szczegółach i zasugerować pewne zmiany, które zostaną włączone do projektu. Wiele uwagi poświęcone zostało także budynkowi starostwa po ZSP 3 przy ulicy Jagiellońskiej. Mieszkańcy zasugerowali, żeby stworzyć tam bibliotekę lub Dom Seniora.

Posted in Bez kategorii, Rozwadów.