Pierwsze spotkanie z mieszkańcami obszarów przyjętych do rewitalizacji pn. „Cafe Rewitalizacja” odbyło się w Rozwadowie 28 września 2016 r. Było to spotkanie inauguracyjne podczas, którego przeprowadziliśmy konsultacje społeczne połączone ze zbieraniem danych ankietowych. Podczas rozmów „przy kawie i ciastku” dowiedzieliśmy się jak mieszkańcy postrzegają Rozwadów i na jakie zmiany liczą. Spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem za co serdecznie dziękujemy mieszkańcom Rozwadowa. Zapraszamy na kolejne spotkania.

Posted in Bez kategorii, Rozwadów.