Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji przeprowadzonych na początku sierpnia 2018 roku. Raport zawiera zestawienie opinii, uwag i propozycji zgłoszonych przez interesariuszy rewitalizacji wraz z uzasadnieniem oraz analizą i sposobem ich uwzględnienia.

 

Raport z konsultacji społecznych aktualizacji LPR Stalowa Wola 17-08-2018

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.