W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców dotyczącym składania propozycji przedsięwzięć do Lokalnego Programu Rewitalizacji informujemy, że termin naboru wniosków zostaje przedłużony do 20 marca.

Jednocześnie informujemy, że w poniedziałek 13 marca w PSP 9 przy ul. Rozwadowskiej 10 o godz. 17:00 oraz we wtorek 14 marca w Strefie Spotkań przy ul. Dmowskiego 11 od godz. 14:00 odbywać się będą spotkania dla wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków. Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiedzi udzielać będą eksperci.

Zapraszamy przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń, grup nieformalnych oraz zainteresowanych mieszkańców do udziału w spotkaniach.

Razem zmieniamy miasto !!!

Formularz zgłoszenia projektu do LPR

Wzór wypełnienia formularza

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.