Poniżej prezentujemy projekt wykonawczy Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie wykonany przez firmę ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI ze Zgorzelca na podstawie koncepcji opracowanej przez Garden Concept oraz wniosków zgłaszanych przez mieszkańców.

 

Posted in Rozwadów.