Miasto Stalowa Wola rozpoczęło realizację zadania pod nazwą „Opracowanie pogłębionej wieloaspektowej analizy pod kątem pobudzenia gospodarczego dla podobszaru rewitalizacji Rozwadów”.  Ankieta aktywna będzie do 24 października do północy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się do badań poprzez wypełnienie krótkiej ankiety http://ankiety.deltapartner.org.pl/rozwadow/. Pytania ankietowe związane są z tematyką funkcjonowania firm oraz zapotrzebowaniem na różnego rodzaju działalności gospodarcze na terenie Rozwadowa.

Informacje zebrane w wyniku badań ankietowych posłużą do wypracowanie szeregu wniosków i rekomendacji pozwalających na przygotowanie programu ożywienia gospodarczego podobszaru rewitalizacji Rozwadów.

„Opracowanie pogłębionej wieloaspektowej analizy pod kątem pobudzenia gospodarczego dla podobszaru rewitalizacji Rozwadów” to zadanie zlecone w ramach projektu pn. „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Posted in Bez kategorii, Rozwadów.