Jesteśmy już na półmetku prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Stalowej Woli na lata 2017 – 2020. Jest to najważniejszy dokument w procesie rewitalizacji, gdyż w oparciu o znajdujące się w nim zapisy, będą realizowane główne przedsięwzięcia, zarówno w sferze społecznej i kulturalnej jak również przestrzennej oraz gospodarczej.

W Rozwadowie i na Osiedlu Fabrycznym odbyły się już badania ankietowe, fokusowe oraz indywidualne wywiady pogłębione. Przyszła więc kolej na opracowywanie i wybór przedsięwzięć planowanych do realizacji. W tym momencie najistotniejszy jest udział mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Bez pomysłów na zmiany, bez zgłoszenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, prace w tym zakresie nie będą miały sensu. Dlatego też w dniach 22 i 23 lutego odbywają się warsztaty pn. „Rewitalizacja od A do Z”. ogłoszenia o warsztatach ukazały się już w zeszłym tygodniu w lokalnych mediach, tak by jak największa liczba zainteresowanych osób mogła w nich uczestniczyć. Jeżeli jednak ktoś nie będzie mógł wziąć w nich udziału, a chciałby podzielić się swoim pomysłem, może to zrobić za pomocą „Formularzu Zgłoszeniowego Projektu”. Formularz wraz z instrukcją znaleźć można na stronach internetowych www.stalowawola.pl, www.centrumrewitalizacji.pl i na oficjalnym profilu Centrum Rewitalizacji. Jest to o tyle ważne, że pomysły mieszkańców zgłoszone podczas warsztatów i zapisane w projekcie będą miały możliwość realizacji. Jeżeli jednak pomysły te nie zostaną zgłoszone podczas opracowywania dokumentu ich realizacja będzie znacznie utrudniona.

Dlatego też serdecznie zachęcam do opisania swoich pomysłów na projekty, które odpowiedzą na problemy zidentyfikowane na podobszarach rewitalizowanych. Prosimy więc o zgłaszanie projektów społecznych, inwestycyjnych lub integrujących działania inwestycyjne z działaniami społecznymi. Wypełnione wnioski można przesłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@stalowawola.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie projektu rewitalizacyjnego”, lub dostarczać do Urzędu Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, pokój nr 1 (biuro podawcze) od dnia 20 lutego 2017 r. do dnia 13 marca 2017 r. z dopiskiem: „Zgłoszenie projektu rewitalizacyjnego”.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Referatu Centrum Rewitalizacji Urzędu Miasta Stalowej Woli: ul. Popiełuszki 4/16, lub telefonicznie pod numerem tel. 664 996 962.

Nabór propozycji przedsięwzięć do LPR rozpocznie się 20.02.2017 i będzie trwać do 13.03.2017.

„Rewitalizacja od A do Z” – spotkania warsztatowe odbędą się:

22.02.2017 o godz. 16.00 przy ul. Dmowskiego 11 (os. Fabryczne)

23.02.2017 o godz. 16.00 w Domu Parafialnym „Miriam” Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej

Bezpośrednio po spotkaniach warsztatowych od godz. 19.00 – konsultacje indywidualne dla wszystkich zainteresowanych zgłaszaniem przedsięwzięć.

Formularz zgłoszenia projektu do LPR

Wzór wypełnienia formularza

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.