Ferie zimowe na obszarach rewitalizowanych
Gra terenowa – „Rozwadów w puzzlach”, projektowanie biletu podróży ze stacji kolejowej Rozwadów do wymarzonego miejsca na świecie, zabawa „Mam talent”, warsztaty kreatywne, spotkania z policjantem na temat bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych, wizyta w redakcji Tygodnika „Sztafeta”, budowanie Ratusza Rozwadowskiego z klocków Bamp – to tylko część z działań w jakich mogły uczestniczyć dzieci z obu obszarów rewitalizowanych w ramach zimowego wypoczynku w okresie od 11 lutego 2019r. do 22 lutego 2019r.
W ramach procedury udzielania dotacji w trybie pozakonkursowym – „ małe granty” stowarzyszenia działające na obszarach Osiedla Fabrycznego oraz Osiedla Rozwadów zgłosiły potrzebę realizacji zadań publicznych na rzecz najmłodszych członków lokalnych społeczności w ramach projektu modelowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej. Na obszarze Osiedla Rozwadów Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie „Pokój i Dobro” zrealizowało mały grant pod tytułem ,,Przystanek- Rozwadów”. Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM” przy współpracy z MOPS w Stalowej Woli w ramach działań rewitalizacyjnych koordynowało zadanie publiczne pod tytułem „Zimowe przygody na Fabrycznym”.
Realizacja zadań publicznych zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje szansę na zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności. Poprzez udział w obu projektach dzieci oraz młodzież z obszarów rewitalizowanych miały możliwość wzajemnej integracji wokół procesów rewitalizacyjnych, poznania alternatywnych form spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym i sąsiedzkim czy zwiększenia swojej wiedzy na temat procesu rewitalizacji.

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.