Główny plac Stalowej Woli niebawem zostanie odnowiony. Urząd Miasta ogłosił konkurs na koncepcje architektoniczną Placu Piłsudskiego.

Planowana rewitalizacja obejmie Plac Piłsudskiego wraz z terenem deptaku oraz pasem zieleni, który znajduje się po lewej stronie Miejskiego Domu Kultury, a rozpoczyna od ulicy Dmowskiego. Następnie teren zielony za Komendą Powiatową Policji, poprzez obszar leżący wzdłuż torów, aż do kładki za Metalowcem.

Jednym z wymogów ogłoszonego konkursu jest zmiana układu komunikacyjnego. Obecnie ulica 1-go Sierpnia dzieli Plac Piłsudskiego na dwie części.

– Aby to miejsce nabrało prawdziwego charakteru placu miejskiego nie może być przedzielone przez środek. Jednym z wymogów jest zmiana układu komunikacyjnego tak aby obecny przebieg ulicy 1-go Sierpnia przebiegał od wjazdu przy płocie policji, wzdłuż torów kolejowych, omijał plac Piłsudskiego, budynek Metalowca i wybiegał między Metalowcem a pizzerią Fiori. Wokół drogi mają powstać miejsca parkingowe.To pozwoli nam na wytworzenie w mieście prawdziwego placu miejskiego o wielu funkcjach – wyjaśnia prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Koncepcja architektoniczna Placu Piłsudskiego winna zawierać elementy wody na terenie zielonym obok MDK i policji. Dopuszczona jest forma fontanny multimedialnej. Projektant będzie miał za zadanie wskazać również miejsce upamiętnienia marszałka Józefa Piłsudskiego jako patrona placu. Na placu mają się znaleźć także małe obiekty na działalność kawiarnianą, restauracyjną lub inną rzemieślniczą.

Wykonawca będzie miał za zadanie wykonać całościowo projekt techniczny, uzyskać niezbędne pozwolenia.

Terminy:

2017-03-27 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

2017-05-16 Składanie prac Konkursowych

2017-05-19 Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu

Nagrody:

I Nagroda – zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji projektowej wg zwycięskiej koncepcji,

II Nagroda – 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za zajęcie II-go miejsca,

III Nagroda – 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za zajęcie III-go miejsca.

Organizator przewiduje także możliwość przyznania dwóch nagród pieniężnych za wyróżnienia prac konkursowych w zakresie opracowania fakultatywnych elementów prac konkursowych w kwocie 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) każda.

Regulamin konkursu oraz załączniki:

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1205-14042

Posted in Bez kategorii, Fabryczne.