1a

W dniach do 14 do 16 grudnia w Stalowej Woli odbywały się warsztaty projektowo – społeczne z udziałem studentów Politechniki Krakowskiej i Lubelskiej oraz mieszkańców osiedla Fabrycznego.

Pierwszym punktem warsztatów projektowo-społecznych było spotkanie w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli pod nazwą „Porozmawiajmy o Fabrycznym”. Słuchaczom przybliżono historie oraz znaczenie osiedla w strukturze miasta. Niezwykle istotnym elementem wprowadzającym do warsztatów był również spacer diagnostyczny, w trakcie którego liderzy społeczni a także zainteresowani mieszkańcy podzielili się cennymi uwagami i sugestiami dotyczącymi osiedla. Posłużyło to następnie wspólnemu wypracowaniu problemów społecznych, przestrzennych, komunikacyjnych i funkcjonalnych. Po zapoznaniu się z opinią mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz służby publicznych studenci Politechniki Krakowskiej i Lubelskiej zaczęli przenosić oczekiwania i potrzeby uczestników spotkania na rozwiązania architektoniczne.

Trzy dniowa praca zakończyła się sukcesem w postaci szeregu ciekawych pomysłów na zagospodarowanie Placu Piłsudskiego. Studenci architektury zaproponowali ciekawe rozwiązania z zakresu małej architektury, zieleni i komunikacji. Nad pozostała częścią Osiedla Fabrycznego studenci pracować będą w trakcie kolejnych warsztatów. Na osiągnięte rezultaty wpływ miało również ogromne zaangażowanie pracowników naukowych, liderów społecznych oraz przedstawicieli Miejskiego Domu Kultury i Centrum Rewitalizacji.

Wypracowane przez studentów Politechniki Krakowskiej i Lubelskiej koncepcje architektoniczne dotyczące Placu Piłsudskiego są wstępem do działań rewitalizacyjnych.

Autorzy przedstawionych poniżej projektów: Marta Bil, Kinga Błasiak, Kacper Chmielowiec, Radosław Domżoł, Aleksander Dragun, Magdalena Jakubczak, Marek Kania, Konrad Klima, Marta Kubala, Krystian Najgebauer, Karolina Podściańska, Mateusz Przytuła, Magdalena Sito, Michał Siwiec, Anna Słowik, Ewelina Stypułkowska, Patrycja Suwała, Wojciech Wędzicha, Jarosław Wilczak, Katarzyna Zabielska, mgr inż. arch. Agnieszka Ciepiela, mgr inż. arch. Katarzyna Kielin, dr inż. arch. Piotr Langer, dr inż. arch. Natalia Przesmycka.

Posted in Bez kategorii, Fabryczne.