Razem z mieszkańcami zmieniajmy oblicze rewitalizowanych osiedli – otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rewitalizacji!

Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz Referat Centrum Rewitalizacji Stalowej Woli serdecznie zapraszają do udziału w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. W skład zapytania ofertowego wchodzą dwa zadania, których głównym celem jest prowadzenie miejsca aktywności lokalnej oraz kompleksowa obsługa mikrograntów na dwóch rewitalizowanych obszarach – Osiedlu Fabrycznym oraz Osiedlu Rozwadów.

Pula pieniężna przeznaczona na realizację jednego zadania może maksymalnie wynosić, aż 93 000,00 zł. Wszystkie organizacje oraz podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu gorąco zachęcamy do składania ofert do dnia 15.09.2017r. do godziny 15.30.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

 

Konkurs na prowadzenie miejsca aktywności lokalnej oraz kompleksową obsługę mikrograntów

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Oświadczenie oferenta o planowanych pracach remontowych

 

 

Posted in Bez kategorii.