12 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Rewitalizacja – ruszamy Stalową Wolę” ogłoszony przez Referat Centrum Rewitalizacji Urzędu Miasta oraz stalowowolską bibliotekę. Najlepsi otrzymali elektroniczne gadżety czy gry planszowe.

 Na konkurs wpłynęło 253 prace i 3 makiety. Ze szkół podstawowych 170 prac i  2 makiety zaś z gimnazjów 83 prace i 1 makieta. Zadaniem uczniów klas IV-VI (I kategoria) było zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A3 prezentujący jeden wybrany z pośród dwóch tematów:  „Rozwadowski Rynek moich marzeń” lub „Plac Piłsudskiego moich marzeń”. Zaś gimnazjaliści (II kategoria) musieli przygotować prace wybranej przez siebie części obszaru rewitalizowanego w Stalowej Woli.

Komisja w składzie: Jadwiga Kukuła – plastyk, przewodniczący, Mariusz Bajek  – Komisja Oświaty Kultury i Sportu Rady Miasta, Halina Wołos – naczelnik Wydziału  Edukacji i Zdrowia  Urzędu Miasta, Anita Ryba – pracownik  Referatu Centrum Rewitalizacji Urzędu Miasta, Monika Samulak – pracownik Referatu Centrum Rewitalizacji Urzędu Miasta i Joanna Rybak –  Kierownik Biblioteki Głównej MBP postanowiła wybrać w sumie 21 najlepszych prac.

W kategorii szkół podstawowych przyznano miejsca:

I miejsce

Joanna Szczęch  PSP nr 4 kl. VI

Dagmara Adamczyk PSP nr 9 kl. V

II miejsce

Jakub Miklus PSP 12 kl. IV

Ernest Czajka PSP 12 kl. V

III miejsce

Bartosz Pikuła PSP 12 kl. V

Agata Szczepańska PSP 12 kl. VI

Komisja przyznała także wyróżnienia:

 1. Karol Zięba PSP 12 kl. V
 2. Wiktoria Łebek PSP 12 kl. V
 3. Artur Tabor PSP 3 kl. VI
 4. Dominik Tur PSP 12 kl. V
 5. Anna Such PSP 5 kl. V
 6. Miłosz Wermiński PSP 12 kl. VI
 7. Weronika Surowiec PSP 12 kl. V

W kategorii szkół gimnazjalnych przyznano następujące miejsca:

I miejsce

Tymon Kaplar Gimnazjum 7 kl. I

II miejsce

Agnieszka Dwojak Gimnazjum 5 kl. I

III miejsce

Patryk Bielecki Gimnazjum 5 kl. I

Przyznano także wyróżnienia:

 1. Eliza Moskal Gimnazjum 5 kl. I
 2. Karolina Jońca Gimnazjum 5 kl. I
 3. Justyna Żak Gimnazjum 7 kl. III
 4. Kinga Panek Gimnazjum 5 kl. II
 5. Łukasz Checiak Gimnazjum 5 kl. I

– Dzieci patrzyły na rewitalizowane miejsca własnym okiem powstawały place zabaw, budki z lodami, ale także metro czy muzeum kolei. Dzieci są od tego marzyć, a zadaniem dorosłych jest to, żeby ciekawe pomysły udało się zrobić. Wykazali się zwłaszcza uczniowie szkół podstawowych. To wy drodzy uczniowie będziecie mieszkać w Stalowej Woli – stwierdziła plastyk Jadwiga Kukuła, przewodnicząca Jury.

– Jesteśmy z Was bardzo dumni, że tak dobrze poradziliście sobie z tematem rewitalizacji. Dla przypomnienia powiem tylko że po łacinie rewitalizacja oznacza przywrócenie do życia, ożywianie. Głównym celem rewitalizacji jest nie tylko odnowienie budynku, placu, skweru lub parku ale także pobudzenie do działania ludzi poprzez szkolenia, spotkania warsztaty. Istotnym elementem rewitalizacji jest partycypacja. To trudne słowo oznacza, że decyzje nie są podejmowane wyłącznie przez urzędników. Bardzo ważne jest zdanie mieszkańców. Dlatego też zorganizowaliśmy konkurs plastyczny, żeby poznać Waszą wizje Placu Piłsudskiego oraz rozwadowskiego Rynku – mówił z kolei Jacek Marchewka z Referatu Centrum Rewitalizacji.

– Chcieliśmy wzmocnić poczucie więzi z lokalną społecznością oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, promować postawy prospołeczne u dzieci i młodzieży czy promować działania rewitalizacyjne mające na celu odnowę przestrzeni miejskiej. Równie ważne jest zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą formą wyrażania swoich myśli i  koncepcji twórczych, rozwijanie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia poprzez artystyczne dokumentowanie i własną interpretację oraz pobudzanie plastycznej  aktywności twórczej młodzieży – mówili na podsumowaniu organizatorzy.

Nagrody wręczali Stanisław Sobieraj, przewodniczący Rady Miejskiej i Halina Wołos, naczelnik Wydziału  Edukacji i Zdrowia  Urzędu Miasta. Prace nadesłane na rewitalizacyjny konkurs można oglądać w bibliotece, w holu na II piętrze.

 

 

 

 

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.