ZMIENIAM MIASTO – MODELOWY PROGRAM PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ dla mieszkańców wpisujący się w zakres programu rewitalizacji.

Składa się z:

  • INICJATYWA
  • SPOTKANIA Z HISTORIĄ
  • IMPULS DO ZMIAN

 

„Inicjatywa” czyli prowadzenie miejsc aktywności lokalnej to zadanie, których celem jest angażowanie potencjału organizacji pozarządowych do budowania aktywności i odpowiedzialności społecznej mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Oddolne pomysły są wspierane finansowo poprzez dystrybucję mikrograntów. Stworzone zostały dwa miejsca aktywności lokalnej, które poprzez działania animacyjne umożliwią nawiązywanie relacji i tworzenie grup tematycznych. W miejscach tych są zatrudnieni animatorzy odpowiedzialni za doradztwo, kontakty z mieszkańcami oraz prowadzenie zajęć. Na Obecnym etapie zastały zawiązane partnerstwa w ramach, których powstały grupy inicjatywne złożone m.in. z grup nieformalnych, NGO oraz liderów społeczności lokalnej, które aktualnie oraz po zakończeniu realizacji zadania z zakresu rewitalizacji prowadzą samodzielnie miejsca aktywności lokalnej na danym obszarze. Grupy inicjatywne na czele z liderem – stowarzyszeniem realizującym zadanie publiczne z zakresu rewitalizacji są przygotowywane do samodzielnego pozyskiwania funduszy na całościowe prowadzenie miejsca, po zakończeniu realizacji zadania oraz inicjowania działań animacyjno – integracyjnych lokalnej społeczności.

"Dmowskiego 11" - miejsce aktywności lokalnej na Osiedlu Fabrycznym. Prowadzone przez Stowarzyszenie "Strefa Spotkań" we współpracy z grupą inicjatywną. Adres: ul. Dmowskiego 11

Dom Parafialny "Miriam" - miejsce aktywności lokalnej na Osiedlu Rozwadów. Prowadzone przez Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń" we współpracy z grupą inicjatywną. Adres: ul. P. Ściegiennego 20