Osiągnięcie celów projektu możliwe będzie poprzez realizację działań w trzech obszarach tematycznych, takich jak inicjatywa, spotkania z historią oraz impuls do zmian.

„Inicjatywa” czyli prowadzenie miejsc aktywności lokalnej to zadanie, którego celem jest angażowanie potencjału organizacji pozarządowych do budowania aktywności i odpowiedzialności społecznej mieszkańców obszarów rewitalizowanych. Oddolne pomysły będą wspierane finansowo poprzez dystrybucję mikrograntów. Stworzone zostaną dwa miejsca aktywności lokalnej, które poprzez działania animacyjne umożliwią nawiązywanie relacji i tworzenie grup tematycznych, mogących w przyszłości reprezentować interesy mieszkańców. W miejscach tych zostaną zatrudnieni animatorzy włączający lokalną społeczność do aktywnych działań służących zaspokajaniu lokalnych potrzeb.

 

"Dmowskiego 11" - miejsce aktywności na Osiedlu Fabrycznym. Prowadzony przez stowarzyszenie "Strefa Spotkań". Adres: ul. Dmowskiego 11 (na czas remontu przeniesione do pomieszczeń przy małej sali kina Wrzos)

  

Dom Parafialny "Miriam" - miejsce aktywności na Osiedlu Rozwadów. Prowadzony przez stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń". Adres: ul. P. Ściegiennego 20