Raport z badań społecznych na potrzeby opracowania LPR Gminy Stalowa Wola