15 kwietnia podsumowaliśmy konkurs „Osiedle Fabryczne i Osiedle Rozwadów w komiksie” ogłoszony przez Lucjusza Nadbereżnego Prezydenta Stalowej Woli i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza.

Konkursowym zadaniem było wykonanie komiksu w serwisie ToonDoo ze wspomnianych tematów. Konkurs poprzedzony został warsztatami nauki tworzenia komiksu. W konkursie wzięło udział 10 uczniów. Komisja konkursowa przyznała nagrody: I miejsce – Anna Adamczyk PSP nr 9, II miejsce – Jakub Gałka – PSP nr 9, III miejsce – Piotr Królik PSP nr 7. Za duży wkład pracy Komisja postanowiła przyznać także nagrody pozostałym uczestnikom konkursu (Dominik Małek, Maja Ryczko, Martyna Małek, Bartosz Sojecki, Marcin Dudziński, Zuzanna Czech, Adrian Kaczmarek). Fundatorem nagród był Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Zdobywcom trzech pierwszych miejsc, pozostałym uczestnikom konkursu, a także warsztatów upominki wręczyła Renata Knap – Zastępca Prezydenta Stalowej Woli. Uczniowie i zaproszeni goście – kierownik Referatu Centrum Rewitalizacji Dominika Czuba-Ofiara, dyrektor MBP Ewa Biały, pracownicy Centrum Rewitalizacji oraz rodzice  mogli obejrzeć nagrodzone komiksy w trakcie prezentacji multimedialnej oraz na wystawie w holu Biblioteki Głównej.

Celem konkursu dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i klas III oddziałów gimnazjalnych w Stalowej Woli było zainteresowanie wydarzeniami bieżącymi oraz przyszłością rewitalizowanych osiedli, wyłonienie najciekawszych komiksów utworzonych na podstawie zgromadzonego materiału o osiedlach rewitalizowanych, rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych dokumentów do opracowania komiksu, motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

Konkurs był działaniem w ramach projektu „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

I MIEJSCE Anna Adamczyk

II MIEJSCE Jakub Gałka

III MIEJSCE Piotr Królik

 

Źródło: https://biblioteka.stalowawola.pl/aktualnosci/relacje-z-wydarzen/biblioteka-glowna/1319-nagrody-za-komiksy-o-osiedlach-fabryczne-i-rozwad%C3%B3w

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.