„Miejskie Ogrody” na osiedlu Fabrycznym w Stalowej Woli – to tytuł konkursu zorganizowanego przez Gminę Stalowa Wola we współpracy z Politechniką Krakowską. Konkurs miał na celu stworzenie koncepcji urbanistycznej dla przestrzeni pełniącej funkcję rekreacyjną i integrującą mieszkańców w okolicach Miejskiego Domu Kultury. Wyniki ogłoszono 22 czerwca br. W Krakowie. II miejsce zajęła wspólna praca autorek Aleksandry Chruściel i Agnieszki Dudycz. Przyznano dwa równorzędne miejsca III, które trafiły do autorek Aleksandry Brach i Indii Kaptan oraz Moniki Wolnik i Magdaleny Zawilińskiej. I miejsca nie przyznano.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestniczkom konkursu.

Posted in Bez kategorii, Fabryczne.