Referat Centrum Rewitalizacji Urzędu Miasta oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli ogłaszają konkurs plastyczny pod hasłem „Rewitalizacja – ruszamy Stalową Wolę ”. Do wygrania są m.in. elektroniczne gadżety czy gry planszowe.

Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów szkół miasta Stalowa Wola  i  przebiega  w trzech  kategoriach wiekowych: uczniowie klas  IV–VI szkół podstawowych  (I kategoria), uczniowie  gimnazjów  (II kategoria) oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  (III kategoria).

Przedmiotem konkursu dla uczniów klas IV-VI (I kategoria) jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A3 prezentujący jeden wybrany z pośród dwóch tematów:  „Rozwadowski Rynek moich marzeń” lub „Plac Piłsudskiego moich marzeń”. Z kolei przedmiotem konkursu dla II oraz III kategorii wiekowej jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A3 prezentującej wizję wyglądu wybranej przez siebie części obszaru rewitalizowanego w Stalowej Woli – zgodnie ze wskazaną przez organizatorów mapką. – Chcemy wzmocnić poczucie więzi z lokalną społecznością oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, promować postawy prospołeczne u dzieci i młodzieży czy promować działania rewitalizacyjne mające na celu odnowę przestrzeni miejskiej. Równie ważne jest zainteresowanie dzieci i młodzieży ciekawą formą wyrażania swoich myśli i  koncepcji twórczych, rozwijanie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia poprzez artystyczne dokumentowanie i własną interpretację oraz pobudzanie plastycznej  aktywności twórczej młodzieży – mówią organizatorzy.

Prace – podpisane imię, nazwisko, szkoła, kategoria wiekowa, wybrany temat pracy – w I kategorii lub określenie prezentowanego obszaru za pomocą nazw ulic – w II i III kategorii – należy składać w siedzibie MBP przy ul. Popiełuszki 10.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 15 842–10-63, wew. 38,   664 996 962. Termin składania prac:  22 marca 2017 roku.

Ważne, aby do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu oraz umową na przeniesienie praw autorskich.

Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami – gadżetami elektronicznymi, grami planszowymi.

Fundatorem nagród jest Referat Centrum Rewitalizacji, działający w ramach Urzędu Miasta Stalowej Woli. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród, zaś nagrodzone prace będą wystawione w holu Biblioteki Międzyuczelnianej oraz prezentowane w trakcie wydarzeń organizowanych przez Centrum Rewitalizacji w Stalowej Woli.

Regulamin konkursu

Mapy

Załączniki

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.