Adres

 

Urząd Miasta Stalowa Wola, Referat Centrum Rewitalizacji

Biuro: ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola
e-mail: rewitalizacja@stalowawola.pl

Zespół - Eksperci

 

Dominika Czuba-Ofiara
Kierownik Referatu
e-mail: dczuba@stalowawola.pl

p. 119 tel. 15 8479 313

 

Anna Łukasiewicz
koordynator projektu ds. społecznych
w obszarze pomocy społecznej (Rozwadów)

e-mail: alukasiewicz@stalowawola.pl

p. 103 tel. 15 8479 314

 

Monika Samulak
koordynator projektu ds. społecznych
w obszarze pomocy społecznej (Os. Fabryczne)

e-mail: msamulak@stalowawola.pl

p. 103 tel. 15 8479 314

 

Tomasz Ochorok
koordynator projektu ds. społecznych
w obszarze aktywności i integracji społecznej (os. Fabryczne)

e-mail: tochorok@stalowawola.pl

p.104 tel. 15 8479 316

Mateusz Płeszka
e-mail:mpleszka@stalowawola.pl

p.104 tel. 15 8479 316

EKSPERCI RESPUBLIC

Aleksandra Czyżewska

Jacek Dębczyński

Partnerzy

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

www.mdkstalowawola.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

www.mops-stalwol.pl

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

muzeum.stalowawola.pl