Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2018 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Najbliższy termin składania ofert mija 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod niżej podanymi linkami:

http://utn.pl/9H60i
http://utn.pl/XgdrK

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.