Prezydent Miasta Stalowej Woli ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w tym:

• kompleksowa obsługa miejsc aktywności lokalnej,
• obsługa mikrograntów w ramach struktury miejsca aktywności lokalnej,

Przygotowane oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli przy ul. Wolności 7, pok. nr 1 – Biuro Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 08.12.2017r.

Dotacja na realizację zadania w 2017 r: zostanie przyznana w maksymalnej kwocie 226 000,00 zł, z czego 19 000,00 zł realizator ma obowiązek przeznaczyć na realizację ofert składanych w ramach konkursu na mikrogranty w tym 8 000,00 zł w 1 kwartale 2018r. i 11 000,00 zł w drugim kwartale 2018r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym na stronie internetowej:

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1386-15077

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.