Zgodnie z założeniami zwycięzca konkursu na opracowanie koncepcji Rynku w Rozwadowie przy współpracy z Urzędem Miasta zobowiązany był do zorganizowania dwóch spotkań konsultacyjnych z zainteresowanymi mieszkańcami.

Spotkania takie odbyły się 23 listopada ubiegłego roku, a także 31 stycznia 2017. Licznie zgromadzeni mieszkańcy osiedla Rozwadów aktywnie uczestniczyli w obradach zgłaszając swoje uwagi i sugestie. Na ich podstawie przystąpiono do opracowania ostatecznej koncepcji Rynku. Istotne zmiany obejmowały m.in. zwiększenie powierzchni placu zabaw, wyposażenie fontanny w elementy bezpiecznej zabawy, zmianę kąta parkowania a tym samym zwiększenie ilości miejsc postojowych, wpisanie przystanku autobusowego w istniejący drzewostan, zmianę kolorystyki nawierzchni, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej a także pozostawienie miejsc postojowych od strony wschodniej i północnej

Poniżej zamieszczamy wizualizacje koncepcje rozwadowskiego Rynku, która została wypracowana wraz z mieszkańcami, a także dokument „Wytyczne organizacji ruchu” oraz „Zakres urbanistyczno-architektoniczny”, „Uwagi i wnioski mieszkańców”.

 

Wytyczne organizacji ruchu

Zakres urbanistyczno-architektoniczny

Uwagi i wnioski mieszkańców

 

Posted in Bez kategorii, Rozwadów.