30 sierpnia w PSP nr 9 odbyło się III spotkanie konsultacyjne w sprawie rewitalizacji Rynku w Rozwadowie. W spotkaniu uczestniczył Dominik Komada Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu – Delegartura w Tarnobrzegu, który przedstawił opinię w sprawie wyłonionej w ramach konkursu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pn. „Rewitalizacja rynku w Stalowej Woli-Rozwadów”. Opinia ta została skonsultowana ze społecznością lokalną. Zebrano także opinie oraz sugestie mieszkańców obszaru objętego realizacją dotyczące omawianej koncepcji.

     

Posted in Bez kategorii, Rozwadów.