Upalne niedzielne popołudnie, żołnierze, pojazdy wojskowe, broń, starocie, muzyka z epoki i tysiące uczestników. W takiej atmosferze odbył się II Rozwadowski Piknik Militarny na Rynku w Stalowej Woli-Rozwadowie. Ulice Jagiellońska i Dąbrowskiego na jeden dzień zmieniły się w scenografię do dioram, prezentowanych przez kilkanaście grup rekonstrukcji historycznej. Zobaczyć można było stoiska antykwariuszy, handlarzy starociami i strojami z epoki. Na stoisku Wydawnictwa „Sztafeta” porozmawiać można było z publicystą – Dionizym Garbaczem. Uczestnicy mogli wziąć udział w akcji społecznej „Bezpieczny przejazd”, prowadzonej przez Polskie Linie Kolejowe, a zdobyty w ten sposób bilet wstępu uprawniał do bezpłatnego przejazdu drezyną. Atrakcji nie było końca…

Celem Rozwadowskiego Pikniku Militarnego był rozwój świadomości kulturalnej i obywatelskiej mieszkańców Stalowej Woli, a także rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości historycznej i ochrony dziedzictwa kulturowego. Organizatorzy wydarzenia to Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowej Woli, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej ,,Partyzant” i Fundacja ,,Przywróćmy Pamięć”. Współorganizacją zajęły się Polskie Linie Kolejowe, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli i Miejski Dom Kultury. Partnerzy projektu przygotowali plastyczne warsztaty militarne, spacery z Przewodnikiem – Markiem Wiatrowiczem „Śladami Wojen Światowych”, stoisko z publikacjami historycznymi oraz koncerty zespołów MDK pod dyrekcją Edwarda Horoszko, tj.: Pałacyk Michla – grupa wokalna, Nadsańska Orkiestra Kameralna i męska część Chóru Lasowiacy, a także Orkiestra Dęta Mieczysława Parucha.

Na uczestników czekało też wiele atrakcji, między innymi pojazdy broni i militariów, strzelnica ASG, bezpłatne przejazdy bryczką i konikami, pamiątkowe monety, grochówka, kompot, wata cukrowa, popkorn i itp. Niepowtarzalnym wydarzeniem była również wystawa w Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej „KEDYW”.

Podczas pikniku odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz chorej Aureli. Dziewczynka potrzebuje stałej specjalistycznej opieki medycznej, intensywnej rehabilitacji oraz sprzętu wspomagającego jej rozwój.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, a patronat medialny Radio Leliwa, Telewizja Stella, Tygodnik Sztafeta, StaloweMiasto i stw24.pl.

II Rozwadowski Piknik Militarny zorganizowany był jako działanie w ramach projektu „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W pikniku wzięły udział:

  • Grupa Rekonstrukcji Historycznej Rusal
  • Grupa Rekonstrukcji Historycznej WIR
  • Grupa Rekonstrukcji Historycznej III okręgu Policji Państwowej w Radomiu
  • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 39
  • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Partyzant”
  • Stowarzyszenie Grup Rekonstrukcji Historycznej „Matrioszka”
  • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Zakłady Południowe”
  • Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Commonwealth Battalion”

Symbole używane przez grupy nie odzwierciedlają poglądów członków stowarzyszeń, ani nie mają charakteru propagującego jakichkolwiek treści rasistowskich, nazistowskich czy komunistycznych związane z III Rzeszą Niemiecką, Związkiem Radzieckim czy innymi państwami o charakterze totalitarnym, a są jedynie sposobem propagowania historii.

Serdecznie dziękujemy za udział w II Rozwadowskim Pikniku Militarnym i zapraszamy za rok 🙂

Posted in Rozwadów.