Choć przywykliśmy do widoku żywych lub sztucznych choinek to trudno nam uwierzyć, że można zrobić świąteczną ozdobę z torebek, foli, butelek plastikowych, makulatury, kartonach po napojach a nawet zakrętek i kapsli. Takie choinki też mogą wyglądać pięknie co udowodniły dzieci ze stalowowolskich przedszkoli.

W czwartek, 14 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli podsumowano konkurs plastyczny pn. „Zróbmy choinkę….. inaczej” skierowany dla stalowowolskich przedszkolaków Zadaniem dzieciaków było stworzenie wspólnie z opiekunami przedszkolnymi choinek z surowców wtórnych.

Ostatecznie na konkurs wpłynęło blisko 30 prac: 24 z przedszkoli oraz 5 z oddziałów przedszkolnych ze szkół podstawowych. A dzieci wykazały się niezwykłą pomysłowością i zaangażowaniem. Komisja konkursowa w składzie: Jadwiga Kukuła – plastyk, przewodnicząca, Halina Wołos – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta, Joanna Rybak – kierownik Biblioteki Głównej MBP oraz Monika Samulak i Anna Łukasiewicz z Referatu Centrum Rewitalizacji Urzędu Miasta, wytypowała prace nagrodzone oraz wyróżnione.

– Do oceny braliśmy oczywiście surowce wtórne wykorzystanie podczas tworzenia choinek, ale oczywiście liczyło się pierwsze, ogólne wrażenie, to, co przyciąga wzrok, co wabi, zachęca do oglądania, w dalszym rozpatrywaniu liczył się pomysł na choinkę czy kolorystyka – podsumowuje Jadwiga Kukuła, przewodnicząca jury. W części artystycznej wystąpiły dzieciaki z klasy integracyjnej 3b z PSP nr 7.

Najciekawsze prace zostały nagrodzone cennymi prezentami, wręczanymi przez prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego oraz Świętego Mikołaja, który specjalnie na to wydarzenie zawitał do Miejskiej Bibliotece Publicznej.

– Choinki zrobiliście piękne. Życzę wam abyście także na co dzień wiedzieli jak i segregowali odpady i pokazywali rodzicom czy starszemu rodzeństwu, w jaki sposób można to robić. Dzięki temu miasto, w którym żyjemy może być piękniejsze – mówił do przedszkolaków prezydent Nadbereżny.

Celami konkursu były:

  • integracja dzieci i nauczycieli przedszkoli
  • wzrost partycypacji społecznej i umożliwienie najmłodszym członkom społeczności lokalnej wpływania na ich własne otoczenie
  • promocja postaw prospołecznych u dzieci na przykładzie zmian zachodzących na obszarach rewitalizowanych
  • wzmocnienie poczucia więzi z lokalną społecznością oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie na przykładzie zmian zachodzących na obszarach rewitalizowanych
  • promowanie działań rewitalizacyjnych mających na celu odnowę przestrzeni miejskiej
  • poszerzanie wiedzy o recyklingu i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie powtórnego wykorzystania zużytych materiałów
  • pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Bożego Narodzenia
  • rozwijanie u dzieci fantazji i twórczej wyobraźni
  • prezentacja twórczości plastycznej dzieci
  • promocja działań rewitalizacyjnych Urzędu Miasta Stalowej Wola – Referatu Centrum Rewitalizacji

Decyzja komisji konkursowej wygląda następująco:

I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori;

II miejsce – Publiczne Przedszkole nr 7 im. Marii Konopnickiej;

III miejsce – Publiczne Przedszkole nr 10 im. Marii Kownackiej;

 

          

 

Wyróżnienie:

– Publiczne Przedszkole nr 9;

– Niepubliczne Przedszkole „DZIECIAKI.PL”

 

     

 

Wyróżnienie – Nagroda specjalna Przewodniczącego Rady Miasta Stalowa Wola – Publiczne Przedszkole nr 1

Wyróżnienie – Nagroda specjalna Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia – Publiczne Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy

Wyróżnienie – Nagroda specjalna Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza – Publiczne Przedszkole nr 4

     

W okresie świątecznym eko-choinki będą ozdobą Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz Miejsc Aktywności Lokalnej na rewitalizowanych Osiedlach Fabryczne oraz Rozwadów.

                            

 

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.