24 maja 2017 roku w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie w ramach Dnia Ekonomii Społecznej.
Udział wzięli w nim przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów, stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni socjalnych z całego województwa podkarpackiego. Zorganizowano panele dyskusyjne i prezentacje podmiotów ekonomii społecznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Regionalnej Izby Gospodarczej. Podczas Dnia Ekonomii Społecznej wszyscy mieszkańcy mogli także zapoznać się z działalnością podmiotów ekonomii społecznej ze Stalowej Woli i z terenu województwa podkarpackiego, Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie, Stowarzyszenia Radość z Dębicy czy Spółdzielni Socjalnej „Ostoja” z Przemyśla. Zainteresowani tematyką mogli uzyskać konkretne informacje dotyczące możliwości finansowania przedsiębiorstw społecznych w kwocie nawet do 245 tysięcy złotych.

Anita Ryba, pracownik Urzędu Miasta Stalowej Woli  Referatu Centrum Rewitalizacji, podczas panelu dla samorządowców przedstawiła założenia oraz dotychczasowe rezultaty działań projektu „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”.

Posted in Bez kategorii, Fabryczne, Rozwadów.