We wtorek 31 stycznia w Szkole Podstawowej nr 9 odbyło się drugie spotkanie informacyjno-konsultacyjne związane z rewitalizacją rozwadowskiego Rynku. Miało ono na celu przedstawienie mieszkańcom efektów uzgodnień z listopadowego spotkania. Architekci z  Garden Concept przedstawili zebranym II koncepcję architektoniczną z uwzględnieniem zgłaszanych, przez mieszkańców Rozwadowa postulatów. Koncepcja ta przewiduje: zwiększenie powierzchni zieleni, odsunięcie linii ulicy od kamienic tworząc potencjalne miejsce dla ogródków kawiarnianych i zmianę kolorystyki nawierzchni. Zrezygnowano z targowiska i podziemnych kontenerów na odpady. Zaproponowano budowę altany z zielonym dachem. Na rynek powróciły pompy wodne i przeprojektowano pylony. Wzdłuż południowej i zachodniej pierzei rynku zwiększono liczbę miejsc parkingowych.

Koncepcja ta została poddana ocenie mieszkańców zgromadzonych na sali. Opinie były różne, każdy z obecnych miał możliwość wypowiedzi. Wśród zgłaszanych postulatów znalazły się takie wnioski jak: zamiana płyt betonowych na płyty granitowe, zwiększenie powierzchni placu zabaw kosztem siłowni zewnętrznej, usytuowanie miejsc parkingowych na wschodniej i północnej pierzei Rynku.

Po burzliwej dyskusji przeważająca część mieszkańców wyraziła pochlebną opinię dla przedstawionej koncepcji. Pracownicy Centrum Rewitalizacji zebrali sugestie, uwagi, pytania i wnioski mieszkańców w celu przekazania ich do biura architektonicznego.

Kolejne zadania Centrum Rewitalizacji zakładają opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej Rynku w Rozwadowie, która powinna być gotowa przed czwartym kwartałem bieżącego roku. Dokumentacja ta niezbędna jest do wniosków aplikacyjnych o środki finansowe na przeprowadzenie rewitalizacji przestrzennej.

Posted in Bez kategorii, Rozwadów.