Otwarty konkurs ofert dla NGO na rzecz pracy dla społecnzości lokalnych