Zapytanie ofertowe – Lokalny Program Rewitalizacji