Dokumenty dot. powołania zespołów ds. rewitalizacji.