Zapraszamy do udziału w konkursie ofert na zadania w zakresie rewitalizacji

Prezydent miasta Stalowej Woli ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji. Celem obu zadań jest działalność w podobszarach rewitalizowanych, tj.: Rozwadowa i Osiedla Fabrycznego, służących utrwaleniu struktur obywatelskich, wyposażeniu społeczności lokalnej w kompetencje niezbędne do realizacji inicjatyw oddolnych. Kolejnym celem jest umożliwienie mieszkańcom w/w obszarów realnego wpływania na kształt lokalnego środowiska […]

Podziel się pomysłem – Rewitalizacja od A do Z

Jesteśmy już na półmetku prac związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Stalowej Woli na lata 2017 – 2020. Jest to najważniejszy dokument w procesie rewitalizacji, gdyż w oparciu o znajdujące się w nim zapisy, będą realizowane główne przedsięwzięcia, zarówno w sferze społecznej i kulturalnej jak również przestrzennej oraz gospodarczej. W Rozwadowie i na […]

Narysuj miasto swoich marzeń – konkurs plastyczny

Referat Centrum Rewitalizacji Urzędu Miasta oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli ogłaszają konkurs plastyczny pod hasłem „Rewitalizacja – ruszamy Stalową Wolę ”. Do wygrania są m.in. elektroniczne gadżety czy gry planszowe. Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów szkół miasta Stalowa Wola  i  przebiega  w trzech  kategoriach wiekowych: uczniowie klas  IV–VI szkół podstawowych  […]

„Porozmawiajmy o Fabrycznym – Wieczór Filmowy”

Wydarzenie „Porozmawiajmy o Fabrycznym – Wieczór Filmowy” to kolejna okazja do wymiany poglądów na temat rewitalizacji. Spotkanie skierowane było do mieszkańców osiedla Fabrycznego i odbyło się w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu „Jeszcze dalej niż północ”, który był punktem wyjścia do rozmowy o stereotypach na temat życia […]

4a

Pomysły mieszkańców

Każdego dnia na tablicy rewitalizacyjnej znajdującej się w holu Miejskiego Domu Kultury przybywa coraz więcej ciekawych pomysłów mieszkańców. Bardzo dziękujemy Wam za nie, jednocześnie zachęcamy Was do dzielenia się kolejnymi pomysłami albo za pomocą tablicy albo za pomocą komentarzy na Facebooku. Pomysły mieszkańców (pisownia oryginalna): Zagospodarować budynek „Labiryntu” na potrzeby działalności kulturalnej, zburzyć koszmarne budynki […]

Wigilia Miejska

W niedzielę, 18 grudnia 2016 r., na Placu Piłsudzkiego odbyła się „Wigilia Miejska”. Organizatorem spotkania był Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny przy udziale Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stalowej Woli Stanisława Sobieraja, Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli Marka Gruchoty, Starosty Stalowowolskiego Janusza Zarzecznego i Dyrektora MOSiR w Stalowej Woli Roberta Nowaka. Partnerami byli […]

1a

Plac Piłsudskiego w nowej odsłonie

W dniach do 14 do 16 grudnia w Stalowej Woli odbywały się warsztaty projektowo – społeczne z udziałem studentów Politechniki Krakowskiej i Lubelskiej oraz mieszkańców osiedla Fabrycznego. Pierwszym punktem warsztatów projektowo-społecznych było spotkanie w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli pod nazwą „Porozmawiajmy o Fabrycznym”. Słuchaczom przybliżono historie oraz znaczenie osiedla w strukturze miasta. Niezwykle […]

Porozmawiajmy o Fabrycznym

Już za tydzień ruszamy z WARSZTATAMI PROJEKTOWO – SPOŁECZNYMI, podczas których porozmawiamy o rewitalizacji Osiedla Fabrycznego. Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym oraz spacerze. 14 grudnia 2016 r., o godz. 12:00, Miejski Dom Kultury Każdy z nas może wnieść coś nowego, dlatego też podziel się swoimi sugestiami jak odmienić Osiedle Fabryczne. Nie możesz wziąć udziału […]

Spotkanie robocze

W poniedziałkowe przedpołudnie, 7 listopada br., w  Bibliotece Międzyuczelnianej odbyło się spotkanie robocze, zorganizowane przez pracowników Centrum Rewitalizacji Stalowej Woli z udziałem eksperta ds. rewitalizacji pana Jacka Dębczyńskiego przedstawiciela firmy ResPublic. W pierwszej części spotkania pogłębialiśmy wiedzę na temat wdrażania programu „Modelowania kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”. Druga część spotkania dotyczyła […]

Spotkanie na os. Fabrycznym

Drugie spotkanie z mieszkańcami obszarów przyjętych do rewitalizacji zorganizowaliśmy 17 października 2016 r. na Osiedlu Fabrycznym. Jest to po Rozwadowie drugi teren naszej pracy. W trakcie rozmów „przy kawie i ciastku” prowadziliśmy badania ankietowe, z których dowiedzieliśmy się jak troski mają mieszkańcy Osiedla Fabrycznego, na co liczą i czego oczekują po realizacji projektu. Spotkaliśmy się […]