Spartakiada Stowarzyszeń

Podczas tegorocznej edycji „Weekendu dla zdrowia”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe, przygotowano również III Spartakiadę Stowarzyszeń. W tym roku do rywalizacji stanęło dziewięć organizacji pozarządowych, w tym: Stalowowolskie Stowarzyszenie Amazonka, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski Nadzieja, Stowarzyszenie Uniwersyteckie Srebrne Lata, Stowarzyszenia Szansa, Stowarzyszenie Dobro Powraca, Stowarzyszenie Salowi Patrioci, Stowarzyszenie Razem w Europie. Udział wzięły również […]

„Miejskie Ogrody”

„Miejskie Ogrody” na osiedlu Fabrycznym w Stalowej Woli – to tytuł konkursu zorganizowanego przez Gminę Stalowa Wola we współpracy z Politechniką Krakowską. Konkurs miał na celu stworzenie koncepcji urbanistycznej dla przestrzeni pełniącej funkcję rekreacyjną i integrującą mieszkańców w okolicach Miejskiego Domu Kultury. Wyniki ogłoszono 22 czerwca br. W Krakowie. II miejsce zajęła wspólna praca autorek […]

Nowy adres Referatu Centrum Rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, iż od 26.06.2017 r. biuro Referatu Centrum Rewitalizacji Urzędu Miasta Stalowej Woli znajduje się w budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola I piętro, p. 103, 104, p. 119 – Kierownik Referatu: Dominika Czuba-Ofiara

Piknik w Jedynce

1 czerwca czyli w Dzień Dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli odbył się „Piknik w Jedynce” pod hasłem Szkolny MasterChef”. Odbyły się również gry i zabawy sportowe, rowerowy tor przeszkód i malowanie kredą na asfalcie. Głównym celem wydarzenia była integracja dzieci i młodzieży z lokalną społecznością osiedla rewitalizowanego, poszerzenie wiedzy na […]

Rozstrzygnięcie konkursu na Plac Piłsudskiego

Ogłoszony przez gminę konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu Piłsudskiego w Stalowej Woli został rozstrzygnięty. Do magistratu wpłynęli dwie propozycje. Sąd konkursowy nie wyłonił jednak zwycięzcy, przyznał za to drugą i trzeci nagrodę. – Sąd konkursowy zdecydował jednogłośnie o nieprzyznaniu pierwszej nagrody. Żadna z tych dwóch złożonych prac nie spełnia w wystarczającym stopniu wymagań i […]

Dzień Ekonomii Społecznej

24 maja 2017 roku w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie w ramach Dnia Ekonomii Społecznej. Udział wzięli w nim przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów, stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni socjalnych z całego województwa podkarpackiego. Zorganizowano panele dyskusyjne i prezentacje podmiotów ekonomii społecznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, […]

Konsultacje społeczne dotyczące LPR na lata 2017-2020

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2020”. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z uchwała Nr XL/491/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z […]

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich

W ramach ogólnopolskiego „Dnia Otwartego Funduszy Europejskich” w czwartek, 18 maja na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli odbył się szereg ciekawych wydarzeń. Referat Centrum Rewitalizacji włączył się w ich organizacje promując swoje działania wśród dzieci i młodzieży stalowowolskich szkół podstawowych przygotowując dla uczestników gry logiczne na temat Unii Europejskiej i […]

Przejdź na społeczną stronę ekonomii

Ekonomia społeczna … mówi Ci to coś? Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zobaczyć, jak działają takie podmioty na Podkarpaciu? A może zainteresuje Cię fakt, że na uruchomienie i rozwój przedsiębiorstw społecznych można otrzymać nawet 245 tys. zł dofinansowania?! Aby otrzymać odpowiedź na te i wiele innych pytań, przyjdź w środę, 24 maja 2017 roku na Dzień […]

80 -lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego – wyniki konkursu makiet

    Celem zorganizowania zajęć w Campusie było upowszechnianie wiedzy na temat historii miasta Stalowej Woli, angażowanie lokalnej społeczności w życie osiedli oraz wzmacnianie partycypacyjnego charakteru projektu i integrację osób zamieszkujących obszar rewitalizowany oraz upowszechnianie idei rewitalizacji społecznej i promocja działań Urzędu Miasta Stalowej Woli – Referatu Centrum Rewitalizacji. Wydarzenie zorganizowano w ramach partnerstwa z […]