Zaproszenie na spotkanie z konserwatorem

Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w środę 30 sierpnia, w sprawie szczegółowego omówienia rozwiązań projektowych w zakresie zagospodarowania terenu Rynku w Rozwadowie. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu – Delegatura w Tarnobrzegu. miejsce spotkania Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Rozwadowska 10 30.08.2017 […]

Konkurs na prowadzenie miejsca aktywności lokalnej oraz kompleksową obsługę mikrograntów

Razem z mieszkańcami zmieniajmy oblicze rewitalizowanych osiedli – otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rewitalizacji! Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz Referat Centrum Rewitalizacji Stalowej Woli serdecznie zapraszają do udziału w trzecim otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione […]

Rozwadowski Piknik Militarny

Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej ,, Partyzant” oraz Fundacja ,,Przywróćmy Pamięć” zapraszają na II Rozwadowski Piknik Militarny, który odbędzie się w niedzielę 27 sierpnia 2017 r. w godz. od 14.00 do 20.00 na Rynku w Rozwadowie. Ideą zapoczątkowanego w roku ubiegłym Rozwadowskiego Pikniku Militarnego jest budowanie i wzmacnianie postaw patriotycznych oraz […]

Spartakiada Stowarzyszeń

Podczas tegorocznej edycji „Weekendu dla zdrowia”, organizowanego przez Starostwo Powiatowe, przygotowano również III Spartakiadę Stowarzyszeń. W tym roku do rywalizacji stanęło dziewięć organizacji pozarządowych, w tym: Stalowowolskie Stowarzyszenie Amazonka, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski Nadzieja, Stowarzyszenie Uniwersyteckie Srebrne Lata, Stowarzyszenia Szansa, Stowarzyszenie Dobro Powraca, Stowarzyszenie Salowi Patrioci, Stowarzyszenie Razem w Europie. Udział wzięły również […]

„Miejskie Ogrody”

„Miejskie Ogrody” na osiedlu Fabrycznym w Stalowej Woli – to tytuł konkursu zorganizowanego przez Gminę Stalowa Wola we współpracy z Politechniką Krakowską. Konkurs miał na celu stworzenie koncepcji urbanistycznej dla przestrzeni pełniącej funkcję rekreacyjną i integrującą mieszkańców w okolicach Miejskiego Domu Kultury. Wyniki ogłoszono 22 czerwca br. W Krakowie. II miejsce zajęła wspólna praca autorek […]

Nowy adres Referatu Centrum Rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, iż od 26.06.2017 r. biuro Referatu Centrum Rewitalizacji Urzędu Miasta Stalowej Woli znajduje się w budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola I piętro, p. 103, 104, p. 119 – Kierownik Referatu: Dominika Czuba-Ofiara

Przetarg na projekt budowlany Rynku w Rozwadowie.

Gmina Stalowa Wola ogłosiła przetarg na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego  i projektu wykonawczego Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie na podstawie zwycięskiej koncepcji autorstwa Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. J. oraz dokonanych konsultacji społecznych.   Wśród zapisów przetargowych znaleźć można następujące punkty:     Zasadniczy zakres robót obejmuje: aktualizację lub wykonanie […]

Piknik w Jedynce

1 czerwca czyli w Dzień Dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli odbył się „Piknik w Jedynce” pod hasłem Szkolny MasterChef”. Odbyły się również gry i zabawy sportowe, rowerowy tor przeszkód i malowanie kredą na asfalcie. Głównym celem wydarzenia była integracja dzieci i młodzieży z lokalną społecznością osiedla rewitalizowanego, poszerzenie wiedzy na […]

Dzień Ekonomii Społecznej

24 maja 2017 roku w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie w ramach Dnia Ekonomii Społecznej. Udział wzięli w nim przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów, stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni socjalnych z całego województwa podkarpackiego. Zorganizowano panele dyskusyjne i prezentacje podmiotów ekonomii społecznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, […]

Konsultacje społeczne dotyczące LPR na lata 2017-2020

 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2020”. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z uchwała Nr XL/491/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z […]