III Rozwadowski Piknik Militarny

III edycja Rozwadowskiego Pikniku Militarnego organizowanego przez Fundację KEDYW i Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej (w organizacji) przy wsparciu Prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego. Zapraszamy 1 lipca 2018 r. START godz. 12:00 !

Piknik Familijny – zapraszamy :)

Wyścigi w taczkach, „domowe eksperymenty”, rodzinne malowanie „pędzlem po płocie”, balonowa siatkówka, „kuchenne rewolucje”, warsztaty modelowania balonów oraz „bańkowe show” – to tylko część atrakcji, które zaplanowaliśmy dla Was w ramach Pikniku Familijnego, który odbędzie się 24 czerwca, w Rozwadowie. Dla każdego dziecka, które weźmie udział w konkursach mamy darmowe lody. Na koniec rozlosujemy również […]

Udana zabawa na Rodzinnym Pikniku Kocykowym

W dniu 15 czerwca 2018 r. na placu przy Szkole Katolickiej w Stalowej Woli odbył się Rodzinny Piknik Kocykowy. Organizatorem imprezy byli Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM oraz MOPS w Stalowej Woli. Organizacja pikniku miała na celu zwiększenie integracji mieszkańców, wzmocnienie więzi rodzinnych i sąsiedzkich wśród mieszkańców Osiedla Fabrycznego. Piękna pogoda i moc piknikowych atrakcji […]

Rodzinny Piknik Kocykowy

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „SPECTRUM”oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli serdecznie zapraszają na Rodzinny Piknik Kocykowy, który odbędzie się 15 czerwca 2018 roku na placu Gimnazjum i Liceum Katolickiego przy ul. Podleśna 4. W programie gry, konkursy, zabawy.

Zmiany w Lokalnym Programie Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola to wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia podobszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Dokument umożliwi ubieganie się o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na […]

Targ Staroci ponownie zagości w Rozwadowie

Targ Staroci zagościł na dobre na rozwadowskim Rynku. Po raz kolejny w trzecią niedzielę miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:00 w Rozwadowie spotykają się miłośnicy antyków i handlarze starociami. Wśród wystawców pojawiają się kolekcjonerzy, pasjonaci, a także osoby, które chcą oddać niepotrzebne przedmioty w dobre ręce. Drugi Targ Staroci odbędzie się już w najbliższą […]

Raport z konsultacji społecznych LPR

Przedmiotem konsultacji społecznych prowadzonych od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 07 maja 2018 r był projekt dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023 (Aktualizacja). Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu dokumentu od wszystkich grup interesariuszy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem społeczności podobszarów rewitalizacji, […]

Granty Fabryczne – Edycja III Wychodzimy na podwórka!!!

Stowarzyszenie „Strefa Spotkań” ogłasza nabór wniosków w konkursie „Granty Fabryczne”- edycja III. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Stalowej Woli, którzy chcą zrealizować swoje pomysły na działania kulturalne, zmieniać pozytywnie otoczenie i zaangażować lokalna społeczność, np. swoich sąsiadów. Zgłaszać można działania ze wszystkich dziedzin kultury, sportu i edukacji. Ważne aby realizacja odbyła się na osiedlu rewitalizowanym […]

Konsultacje społeczne zmodyfikowanego projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023”

          OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI o przystąpieniu do konsultacji społecznych zmodyfikowanego projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023”. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z uchwała Nr XL/491/16 […]