„Dzień Kolejarza” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Stalowej Woli zorganizowano w ramach obchodów 130 lecia Kolei w Rozwadowie. Na sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie z klas 0 – 4. Uczestników spotkania przywitała Lucyna Żminda Dyrektor PSP nr 9, która zaprosiła do wysłuchania informacji o pracy kolejarzy. Pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie Sekcja Eksploatacji Rozwadów zaprezentowali dzieciom zagadnienia związane z ich pracą, szczególnie podkreślili akcję Bezpieczny przejazd „Szlaban na ryzyko!”. Kolejnym punktem programu był pokaz tresury psów służbowych z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu. Następnie Anita Ryba pracownik Urzędu Miasta Stalowej Woli – Referatu Centrum Rewitalizacji przeprowadziła pogadankę o roli rewitalizacji i partycypacji w dziejach kolei rozwadowskiej i zachęciła młodych mieszkańców do partycypacyjnego udziału w tym procesie.

Druga część spotkania odbyła się już na terenie PKP. Dzieci mogły zwiedzić „Nastawnię” oraz Lokomotywę Ty2-16 przy ul. Dąbrowskiego. W oczekiwaniu na wycieczkę uczestnicy mogli oglądną eksponaty kolejowe zgromadzone i przygotowane przez Andrzeja Tomczyka miłośnika historii kolei i pracownika PKP. Podczas wydarzenia, w ramach promocji, rozdano uczestnikom breloki odblaskowe.

 

foto: Andrzej Tomczk

Posted in Rozwadów.