Rewitalizacja to proces niwelowania problemów społecznych i aktywizacja społeczności lokalnej, to nowa, lepsza jakość życia dla mieszkańców.

Z łaciny słowo to oznacza przywrócenie do życia, ożywianie. Natomiast w języku angielskim istotą rewitalizacji jest zespół działań społeczno- urbanistycznych koordynowanych przez lokalny samorząd. Zazwyczaj celem tych działań są korzystne przekształcenia wyodrębnionego, pod względem społecznym, architektonicznym, planistycznym i ekonomicznym, obszaru gminy. Programy rewitalizacyjne przeważnie ukierunkowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów i znalezienie im nowego zastosowania.

Czytaj Więcej

foto z lotu
atualnosci_header

Wyniki konkursu na Plac Piłsudskiego

Wyniki konkursu na Plac Piłsudskiego

W piątek 8 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji…

Szkolne Andrzejki na Fabrycznym

Szkolne Andrzejki na Fabrycznym

Jest taka noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii i wróżb. Ten niezwykły czas miał…

Uroczystości 130-lecia Kolei w Rozwadowie

Uroczystości 130-lecia Kolei w Rozwadowie

Uroczystości 130-lecia Kolei w Rozwadowie – fotorelacja 25 listopada 2017 rok 26 listopada 2017 rok (foto Andrzej Tomczyk)

Zaproszenie do Komisji Konkursowej

Zaproszenie do Komisji Konkursowej

Zaproszenie do udziału w Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji czwartego zadania publicznego z zakresu rewitalizacji, Główny…

Lublin, czyli jak dobrze rewitalizować

Lublin, czyli jak dobrze rewitalizować

21 mieszkańców Stalowej Woli, wśród nich przedstawiciele zespołów ds. rewitalizacji, MOPS, KPP oraz szkół i przedszkoli gościło niedawno w…

aktualnosci_header

home_2

 

 

 

 

Partycypacja społeczna to aktywny udział obywateli w procesach zarządzania publicznego poprzez włączenie ich m.in. w powstawanie dokumentów planistycznych, podejmowania kluczowych decyzji i rozwiązywania problemów lokalnych. Dodatkowym atutem  jest to, że szerokie i efektywne współdziałanie zapobiega lokalnym konfliktom oraz protestom. W myśl ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 "partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji".

Czytaj Więcej